Novinky

Úprava příjezdové komunikace do lokality Šimlochy

9. 8. 2019

Začátkem měsíce srpna byly živičným recyklátem zapraveny největší výtluky ve spodní části příjezdové cesty do Šimloch. Jedná se o zpevněnou polní cestu, která není rozhodně určena k dosahování vysokých rychlostí. Jelikož cesta nemá konstrukční vrstvy, které by splňovaly technické podmínky pro výstavbu komunikací, je tímto způsobem každoročně upravována. V okamžiku, kdy se na ní vyskytne větší množství velikých výtluků, řidiči motorových vozidel,  ve snaze se jim vyhnout, naprosto bez sebemenších problémů, jezdí po sousedních zemědělských pozemcích.

Fotka Fotka