Novinky

Vylepování plakátů a propagačních materiálu

12. 8. 2019

Vylepování plakátů a propagačních materiálů je v souladu s článkem II., písm. e) obecně závazné vyhlášky mimo určené výlepové plochy zakázáno. Přístřešek na autobusové zastávce rozhodně mezi tyto plochy nepatří.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka