Úřad

KÚ JmK – Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

25. 9. 2019

Logo Vojkovice

Od: KÚ JmK

KÚ JmK – Veřejná vyhláška – Oznámení návrhu Aktu...

Vyvěšeno dne: 25. 9. 2019

Sejmuto dne: 11. 11. 2019