Úřad

Ministerstvo obrany – Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy

9. 9. 2019

Logo Vojkovice

Od: Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany – Veřejná vyhláška – Návrh opat...

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2019

Sejmuto dne: 25. 9. 2019