Novinky

Revitalizace dětských hřišť ve Vojkovicích

6. 9. 2019

Obec Vojkovice obdržela dotaci ve výši 391 000,- Kč na vybudování dětských  hřišť v areálu fotbalového stadionu a hřiště a před myslivnou v ulici Mlýnské. Herní prvky na stávajících dětských hřištích již z větší části neprošly revizemi.

Náklady v žádosti o dotaci činily 559 112,- Kč. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby nabídl vítězný uchazeč HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Dolní Datyně, cenu  553 163,- Kč.

Jelikož cena vítězného uchazeče je nižší než cena z registrace akce z MMR (559 112,-Kč), dá se předpokládat mírné krácení dotace.

Realizace obou hřišť proběhne v měsíci říjnu 2019.

Fotka Fotka Fotka