Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 17. 9. 2019

21. 9. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne ...

Vyvěšeno dne: 21. 9. 2019

Sejmuto dne: 7. 10. 2019