Úřad

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-Územní rozhodnutí-„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR, úsek SO 03“

9. 9. 2019

Logo Vojkovice

Od: MěÚ Židlochovice

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-Územní rozhodnutí-„Dostavb...

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2019

Sejmuto dne: 25. 9. 2019