Úřad

Hlášení MR 17.10. 2019

17. 10. 2019

Dne 23. 10. 2019 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů  včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2019, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavena na tomto místě ve středu 23. 10. 2019 od 16:00 do 19:00 hod.


Kamenictví G.A.L přijímá objednávky na kamenické práce. Nabízí nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování. Schůzku s kameníkem lze sjednat na tel. čísle 777 888 332.


Paní MUDr. Iva Benešová, oznamuje, že zahájila očkování proti chřipce. Očkování je vhodné především pro pacienty starší 65. let a pro rizikové pacienty.


E.ON Distribuce, a.s.  oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 23. 10. 2019 v době od 7:30 hod. do 11:00 hod. v areálu koupaliště a zahrádek u řeky Svratky v ulici Brněnská.


Vojkovická rozinka z.s. pořádá v neděli 20. 10. 2019 od 14:00 hod. Drakiádu. Výchozí místo u řeky na ulici Vodní, odkud se bude pokračovat směrem na Holasice, kde vzlétnou draci. Po pouštění draků je pro zájemce připraveno opékání špekáčků u tůně Ludmila. S sebou: draka, špekáčky, pečivo, tužku. V  případě nepříznivého počasí se akce ruší.