Úřad

Hlášení MR 8. 10. 2019

8. 10. 2019


MVDr. Jindřich Vašák oznamuje, že provádí čipování psů v ordinaci v Židlochovicích od pondělí do pátku dle ordinačních hodin, v sobotu po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 602 541 968.


Maminky ve spolupráci s obcí Vojkovice pořádají ve vojkovické sokolovně v sobotu 12. 10. 2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Podzimní a zimní burzu dětského oblečení. Příjem zboží v pátek 11. 10. 2019 od 18:00 hod do 20:00 hod., vrácení zboží v sobotu 12. 10. 2019 od 13:30 hod. do 14:00 hod. O registrační číslo lze požádat na e-mailu: zuzanablatna@seznam.cz nebo na tel. čísle 777 047 284 ( po 15.hod.).


E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické  energie dne 9. 10. 2019 od 7:30 do 16:00 hod. v ulici Brněnská od Židlochovic po č.p. 268, Blatná od č.p. 320, 326, 388 směr Nádražní, Družstevní, Hlavní mimo části levé strany od č.p. 25 – 29 a od č.p. 31-35, včetně č.p. 44.  Mácova, Mlýnská, Nádražní, Rajhradská, Sportovní od č.p. 395 a 327 směr Mácova, Vodní, odběratelská trafostanice Vojkovice Penam.

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie dne 16. 10 2019 v době od 7:30 do 16:00 hod. v chatové oblasti kolem rybníků  Šimlochy a Šejba.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Společnost Selfnet oznamuje, že dne 9. 10. 2019 v době od 7:30 do 16:00 hodin budou z důvodu plánovaného výpadu dodávky elektrické energie přerušeny dodávky služeb internetu a kabelové televize.


Dne 23. 10. 2019 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů  včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2019, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavená na tomto místě ve středu 23. 10. 2019 od 16:00 do 19:00 hod.


Zahradnické centrum Hortis Židlochovice, pořádá v sobotu 12. 10. 2019 14.ročník Dýňobraní. V nabídce bude prodej dekorativních, jedlých a hallowen dýní. Pro návštěvníky  jsou připraveny dopolední a odpolední soutěže ve vyřezávání dýní, malování na obličej, opékání špekáčků, občerstvení a na závěr je přichystán ohňostroj.