Úřad

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí(pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

16. 10. 2019