Novinky

Veřejné setkání s občany na téma ankety o nakládání s odpady 31.10.

25. 10. 2019

Prostřednictvím letáku „Jakým způsobem chceme ve Vojkovicích nakládat s odpady?“ jsme vás informovali o možnostech které připadají v úvahu (tzn. Stávající systém nebo Třídění v domácnostech) a současně jsme vám sdělili, že připravujeme anketu, ve které by se občané Vojkovic mohli vyjádřit k tomu, kterému systému by dali přednost.

Uvědomujeme si, že tato problematika není jednoduchá a informační leták vám nemusel poskytnout dostatek informací pro seriózní rozhodnutí, proto si vás dovolujeme pozvat na

VEŘEJNÉ  SETKÁNÍ  S  OBČANY

které se uskuteční ve čtvrtek 31.10.2019 od 16,30 hod.

 v zasedací místnosti obecního úřadu

Na tomto setkání budete mít možnost položit dotazy nejenom členům rady obce, ale i nezávislému odborníkovi, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

Srdečně zve Rada obce Vojkovice

Harmonogram ankety

  • 31.10.2019 proběhne veřejné zasedání s občany na téma plánované ankety.
  • Do 5.11.2019 proběhne distribuce(najdete ve schránce) anketních lístků do domácností.
  • Do 15.11.2019 bude možné odevzdat anketní lístek vhozením do připravené urny u vstupu do budovy obecního úřadu Vojkovice (Budova bude otevřena pondělí až pátek 08:00 – 18:00). Urna bude označena nápisem „Anketa“.