Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 17.9.2019

6. 11. 2019

Logo Vojkovice

Od: OÚ Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne...

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2019

Sejmuto dne: 20. 11. 2019