Novinky

Výsledky ankety o způsobu nakládání s odpady

20. 11. 2019

V první polovině listopadu proběhla v obci Vojkovice anketa na téma způsobů nakládání s odpady. Domácnosti měly možnost se vyjádřit k jedné ze dvou navrhovaných variant. Rada obce se před průběhem ankety snažila občany informovat o těchto variantách prostřednictvím letáku do domů, na webu obce i na Facebooku. Byl také přizván odborník na tuto problematiku, kterému bylo možné pokládat dotazy na veřejném setkání 31.10. Samotná příprava ankety nebyla věc vůbec jednoduchá. Ať už se jednalo o přípravu informačního letáku, tak zvolení způsobu průběhu ankety a přípravu anketních lístků.  Kromě členů rady se na tomto procesu podíleli zaměstnanci obecního úřadu a také paní Libuše Poláčková, která zajistila bezproblémové doručení všech anketních obálek do domů. Tímto jí také chci za její nelehký úkol poděkovat.

Všechny však jistě zajímá, jak anketa dopadla. Podle informací získaných při loňském výdeji známek na nádoby na odpad jsme stanovili 453 domácností, kterým byly anketní lístky distribuovány. Celkový počet odevzdaných lístků činil 285 což je 62,9 % všech domácností. 8 lístků jsme museli pro neúplnost informací vyřadit. Ve výsledku tak bylo pro variantu stávajícího systému 84 domácností (30,3 %), pro variantu třídění v domácnostech pak 193 domácností (69,7 %). Jasně tak vyhrála varianta třídění v domácnostech.

Za Radu obce Vojkovice bych chtěl domácnostem poděkovat za vysokou účast při hlasování v této anketě.

Lukáš Koutný