Úřad

Oznámení o zveřejnění schváleného: Rozpočtu obce Vojkovice na r.2019, Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021, Závěrečného účtu obce Vojkovice za r. 2018,Rozpočtového provizoria na rok 2020, Rozpočtového opatření č. 1-10/2019

17. 12. 2019