Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 27. 11. 2019