Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 5. 12. 2019