Úřad

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

18. 12. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajm...

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2019

Sejmuto dne: 6. 1. 2020