Úřad

Hlášení MR 21. 1. 2020

21. 1. 2020

Zastupitelstvo Obce Vojkovice zve občany na své zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 23. 1. 2020 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Vojkovice.


E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29. 1. 2020 v době od 7:30 do 15:30 hod. v ulici Sportovní od č.p. 319 a 359 po č.p. 362 a 384. Bližší informace na úřední desce OÚ nebo na tel. čísle 800 22 55 77.


Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na  tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci poskytuje součinnost s vyřízením dotace pro rok 2020. Revize a kontroly budou probíhat v sobotu 25. 1. 2020. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč, cena za kontrolu a čistění plynového kotle je 350,- Kč, cena za revizi  kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989.


VAS Židlochovice oznamuje, že provozní středisko bylo od 13. 1. 2020 přemístěno do Hrušovan u Brna, Jiřího z Poděbrad 26. Pronajaté prostory se nachází v budově firmy Baronela Industry s.r.o.