Novinky

Tříkrálová sbírka 2020

14. 1. 2020

Tříkrálová sbírka v naší obci se uskutečnila v sobotu 4.1.2020. Domy občanů Vojkovic navštívilo 6 skupinek menších i větších koledníků, dětí základní i mateřské školy, za doprovodu dospělých vedoucích skupin.

Vojkovičtí občané, kteří přispívali do pokladniček Tříkrálové sbírky, vnímali tuto událost pozitivně a s úsměvem vítali koledníky u dveří svých domů.

Ve Vojkovicích se letos na Tříkrálové sbírce vybralo celkem 43 960 Kč, což je o 3 786 Kč více než v loňském roce.

Velké díky všem, kteří pomáháte!

Alena Jamborová

 

Moje poděkování patří paní Aleně Jamborové a všem, kteří se celé charitativní akce zúčastnili nebo se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka