Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 23. 1. 2020