Novinky

Vyprošťování stromů spadlých přes Vojkovický náhon

15. 1. 2020

Začátkem ledna 2020, zahájil správce vodního toku Povodí Moravy,  s.p, vyprošťování stromů, které byly spadeny přes Vojkovický náhon. V současné době jsou vyproštěny dva a jsou uloženy na levém břehu. Koncem měsíce ledna budou práce pokračovat. Současně bude prováděna ochrana stromů před bobrem. Stromy budou opatřeny drátěným pletivem do výšky 150 cm.

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka