Novinky

Mimořádná výzva!

18. 3. 2020

Vážené švadlenky, krejčové, krejčí  a všechny šikovné ručičky u šicích strojů,

dostali jsme se do situace, kdy stát, jako již několikrát, zapomněl, že jeho povinností je zajistit bezpečnost a zdraví občanů ČR.

Takže, drazí Vojkovičáci, pokusme se pomoci si sami.

To, co nám nyní chybí, jsou roušky na nos a ústa.

Materiál, odměnu za práci a distribuci umíme zajistit a zaplatíme. To, co nám ale schází, je řemeslnický um.

Proto Vás všechny v úvodu jmenované prosím, abyste v případě Vašeho zájmu jít naproti humanitární věci,  kontaktovali vedení obce na tel.č. 547231122 nebo 602506677.

Jsem přesvědčen, že společně jsme schopni vše zvládnout jako již v minulosti několikrát.

Ušijme roušky nám všem.

Krásný den Vám přeje Rada obce Vojkovice