Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 25.2.2020