Hlášení MR 7. 4. 2020

7. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

vyslechněte si informace rady obce.

Zítra, to je ve středu 8. dubna, bude na území Obce Vojkovice provádět odborná firma dezinfekci stanovišť na separovaný odpad, dezinfekci sběrného dvora, kontejneru u hřbitova a přístřešku autobusové zastávky v ulici Hlavní.

Vzhledem k tomu, že z důvodu množství zakázek není schopna sdělit přesný čas, žádáme vás, abyste se v okamžiku, kdy dezinfekční činnosti nastanou, nezdržovali v jejich blízkosti.


Obec Vojkovice sděluje občanům, kterým se důsledkem hygienické údržby poškodily textilní roušky, že náhradní si mohou vyzvednout buď na obecním úřadě v pracovní dny nebo v prodejně potravin. Současně vás všechny vyzýváme k jejich používání na veřejnosti a pravidelnému hygienickému ošetřování.


Rada obce žádá všechny občany, kteří mají informace o tom, že některý z našich spoluobčanů má potíže s nákupem potravin, léků, zdravotnických pomůcek, popřípadě jiné problémy a není schopen je samostatně řešit, aby to oznámili buď přímo na lince non stop č. 840 111 122 nebo na telefonních číslech obecního úřadu 547 231 122 popřípadě 602 506 677