Provoz Obecního úřadu ve Vojkovicích

20. 4. 2020

Vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru (vyhlášení karantény na celou ČR) se s účinnosti od 20.04.2020 mění pravidla provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů takto:

S účinností od 20.04.2020 bude provoz Obecního úřadu ve Vojkovicích v úřední hodiny:

úterý od 07:30 – 11:30  a od 13:00  – 17:00 hodin

čtvrtek od 07:30 – 11:30  a od 13:00 – 17:00 hodin

Pravidla provozu:
Omezení osobního kontaktu zaměstnanců a úředních osob s žadateli, s jinými účastníky správních řízení a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,
b) při osobním kontaktu:

  • klienti budou do kanceláře vstupovat jednotlivě (pokud to povaha vyřizované záležitosti vyžaduje a umožňuje)
  • klient bude v přímému kontaktu se zaměstnanci dodržovat  odstup 2 metrů od zaměstnanců
  • na chodbách a v čekací zóně bude nutné dodržovat mezi klienty odstup 2m
  • ve vchodě do úřadu je umístění přípravek pro dezinfekci rukou,
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
  • provádění zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb)

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace na emailu: vojkovic@volny.cz; vojkovice@volny.cz.
d) v případě osobního předání dokumentů podáním dokumentů u druhých vstupních dveří do budovy obecního úřadu

Telefonní kontakty:

Karel Klein – starosta:  tel.: 547 231 122 , GSM: 602 506 677, starosta.vojkovice@volny.cz

Mgr. Eva Dofková  – referent:  tel.:  547 231 122 , GSM: 606 619 401, vojkovic@volny.cz