Novinky

Obnovení možnosti platby místních poplatků hotově na pokladně OÚ

6. 5. 2020

Oznamujeme občanům, že v souvislosti s obnoveným provozem  Obecního úřadu ve Vojkovicích od 20.04.2020

je možné v úřední hodiny:

úterý od 07:30 – 11:30  a od 13:00  – 17:00 hodin

čtvrtek od 07:30 – 11:30  a od 13:00 – 17:00 hodin

 provádět platby místních poplatků ze psů, poplatků z pobytu, poplatků za odpad, nájemné z obecních pozemků a nájemné za hrobová místa. Platby je možné uhradit v hotovosti na pokladně OÚ nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 13223641/0100, VS: 1340 + číslo popisné nebo evidenční. Pokud Vám nebude známa výše poplatku, informujte se telefonicky na čísle 547231122.