Novinky

V základní a mateřské škole se během uzavření nezahálelo

24. 5. 2020

Ani v průběhu uzavření základní školy se nezahálelo. Kromě pravidelné distanční výuky žáků se podařilo paní ředitelce Mgr. Libuši Matyášové zajistit výměnu lina ve dvou třídách. Byla provedena i oprava vstupního venkovního schodiště, kterou provedl zaměstnanec obce pan. J. Čupa. Před navrácení dětí do školních lavic a do mateřské školy byla provedena dezinfekce interiéru školy i školky ozonem a venkovních hřišť a dotykových ploch, antibakteriálním aerosolem.

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka