Úřad

DSO VaK Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2019

8. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Závěrečný účet DSO VaK Židlochovicko za rok 2019...

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin2-12M...

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Rozvaha

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Výkaz zisku a zráty

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Příloha

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Inventarizační zpráva

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: VaK Židlochovicko

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020