Hlášení MR 9. 6. 2020

9. 6. 2020

Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že ve dnech od 12. 6. 2020 do 16. 6. 2020 budou probíhat odečty vodoměrů v obci Vojkovice.

12. 6. 2020: ulice Hlavní, Polní,  Vodní , Rajhradská, Mlýnská

15. 6. 2020: ulice Prátna, Blatná, Hrušovanská, Sportovní, U Trati

16.6. 2020: Ulice Družstevní, Mácova, Nádražní

V případě nepřítomnosti prosím volejte stav vodoměru na telefon: 547 231 018 nebo 725 596 547. E-mail:zidlochovice@vasbv.cz


Základní umělecká škola Židlochovice oznamuje, že zájemci o studium ve školním roce 2020/2021 se mohou přihlašovat k talentovým zkouškám. Potřebné informace a přihlašovací formulář jsou zveřejněny na www.zuszidlochovice.cz.


ZUŠ Židlochovice, pobočka Rajhrad přijímá nové žáky  – chlapce od 8 do 12 let, do chlapecké taneční skupiny na školní rok 2020/2021. Zápis a nábor nových žáků se koná 19. 6. 2020 v 17.00 hod. v budově ZUŠ Rajhrad, Masarykova. Dále přijímá nové žáky  – dívky a chlapce od 5 do 9 let do tanečního oboru na školní rok 2020/2021.  Zápis a nábor nových žáků se koná 19. 6. 2020 v 17.00 hod. v budově ZUŠ Rajhrad, Masarykova.


Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za likvidaci komunálního odpadu a dále poplatek ze psů, aby tak učinili v co nejkratší době. Platbu lze provést v hotovosti v úřední dny na pokladně obce Vojkovice nebo převodem na účet obce.