Instalace zásobníků sáčků na psí exkrementy

15. 6. 2020

Bylo zahájeno umísťování zásobníků sáčků na psí exkrementy. Zásobníky budou instalovány na některé stávající odpadkové koše popřípadě na jiné pevné body obci, kde je intenzita vycházek s domácími mazlíčky největší. Žádáme všechny majitele psů, aby si odrhli pouze nezbytně nutný počet sáčků a nevytvářeli si zásoby. Po vložení exkrementu do sáčku sáček zavažte a vhoďte do koše.

Mějte na vědomí, že obsluhu odpadkových košů provádějí „lidé“.