Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství