Novinky

Poplatky v roce 2020

21. 6. 2020

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že již pominula opatření k omezení šíření koronaviru je nutné uhradit místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu, místní poplatek ze psů a nájemné za hrobové místo do konce července 2020. Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Vojkovice nebo bezhotovostně na běžný účet obce:

č.ú.:  13223641/0100

variabilní symbol pro:

  • poplatek za odpad – 1340
  • poplatek ze psů – 1341
  • nájemné hrobové místo – 3632

specifický symbol:

  • číslo popisné (evidenční)
  •  číslo hrobového místa