Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 2. 6. 2020

4. 6. 2020

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne ...

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2020

Sejmuto dne: 22. 6. 2020