Závěrečný účet Obce Vojkovice za rok 2019

Autor: OÚ Vojkovice

Závěrečný účet

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout

Autor: OÚ Vojkovice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospod. za 2019

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout

Autor: OÚ Vojkovice

FIN 2-12 M 2019

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout

Autor: OÚ Vojkovice

Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztráty 2019

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout

Autor: OÚ Vojkovice

Příloha 2019

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout

Autor: OÚ Vojkovice

Inventarizační zpráva 2019

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout

Autor: OÚ Vojkovice

ZŠ a MŠ Vojkovice účetní závěrka 2019

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2020

Stáhnout