Komunitní bazárek pro osoby v nepříznivé situaci zahajuje provoz

24. 7. 2020

Město Židlochovice v rámci projektu pro lidi obtížně uplatnitelné na trhu práce zahájilo 2. července 2020 charitativní projekt „Komunitní bazárek“, ve kterém se bude nabízet použité šatstvo (dámské, pánské a dětské), obuv, dětské hračky aj.

Bazárek je primárně určen pro osoby v sociálně nepříznivé situaci v regionu ORP Židlochovice. Komunitní bazárek je umístěn v prostorách bývalé Městské policie na adrese Komenského 38 v Židlochovicích.

Sociálně potřebným vydává sociální odbor poukaz na odběr oblečení zdarma!

Otevírací pracovní doba:

  • Pondělí: 10,00 hod. do 16,00 hod. /polední pauza od 11,30 hod. do 12,00 hod.
  • Středa:   10,00 hod. do 16,00 hod. /polední pauza od 11,30 hod. do 12,00 hod.
  • Pátek: 9,00 hod. do 11,00 hod

Uvedené časy jsou zkušební, časem je možné dle zájmu klientů upravit.
Uvítáme pomoc občanů, kteří mohou darovat již nepotřebné šatstvo. Pracovníci je připraví a nabídnou potřebným lidem k dalšímu použití.

Čisté šatstvo připravené v pytlích můžete přinést na adresu Komenského 38 nebo do Komunitního centra v Židlochovicích –  kdykoliv během provozní doby.

Kontakty:

Pavel Hnilica, mob.: + 420 737 927 502, pavel.hnilica@zidlochovice.cz.,

Mgr. Bc. Danuše Ursacherová, mob.: + 420 737 707 199, email.: danuse.ursacherova@zidlochovice.cz

 

Pytle s oblečením také rádi odvezeme sami.