Oprava fasády kostela sv. Vavřince ve Vojkovicích

4. 7. 2020

25.června byly zahájeny stavební práce na opravě fasády místního kostela. Stavbu provádí společnost Rekonstruktiva spol. s r.o., Podlesí I 5309, 760 05 Zlín. Garantem rekonstrukce je Biskupství brněnské.

V současné době probíhá stavba lešení kolem spodní části stavby. Požadavek obce byl, aby kolem lešení byla ve dvou vrstvách natažena hustá síťovina, která by zabránila odlétání staré omítky na okolní hroby. Pokud by toto opatření bylo nedostačující, budeme požadovat opatření lešení plachtou.

Nicméně přes všechna technická opatření a maximální míru opatrnosti , se mohou vyskytnout případy, kdy dojde k zaprášení zařízení okolních hrobů. Firma bude tyto nedostatky neprodleně odstraňovat.
Závěrem již pouze apel na všechny občany. Jedná se po dlouhé době o velký zásah do dominanty obce a proto bych chtěl jménem Rady obce Vojkovice poprosit o přiměřenou míru tolerance.

Karel Klein – starosta