Úřad

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání ve věci – Řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

1. 7. 2020

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného proje...

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2020

Sejmuto dne: 27. 8. 2020