Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání ve věci – Řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území