Hlášení MR 12. 8. 2020

12. 8. 2020

Vodárenská AKciová Společnost a.s,oznamuje, že dnes probíhá v rámci údržby odkalování vodovodní sítě, a proto může docházet ke krátkodobému poklesu tlaku vody.