Rekonstrukce hospodářského pavilonu v mateřské škole

18. 8. 2020

V prostorách hospodářského pavilonu byly dokončeny bourací a práce.  Na podlaze je v současné době podkladní betonová vrstva a bylo zahájeno vyzdívání příček.

Karel Klein