Zpětný odběr elektrozařízení na sběrném dvoře

24. 8. 2020

Občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za příslušný rok, mohou od 1.9.2020 na sběrném dvoře ve Vojkovicích v provozní dny odkládat v rámci zpětného odběru elektrozařízení velké elektrospotřebiče (např. pračky, televizory) bez ohledu na výrobce. Množství, které může být z kapacitních důvodů na dvoře pro svoz uskladněno, je maximálně 15 kusů. V případě, že se tato kapacita naplní, bude kontaktována firma, která zpětný odběr elektroodpadu pro obec zabezpečuje. Po provedení svozu bude opět možné velká elektrozařízení na sběrný dvůr ukládat.

K ukládání malých elektrospotřebičů slouží klecový kontejner, který je také na sběrném dvoře umístěn.

Zpětný odběr elektrozařízení na sběrném dvoře tak nahrazuje stávající systém mobilního sběru elektrozařízení, který v naší obci probíhal na jaře a na podzim. Formou mobilního sběru 2x ročně bude nadále odebírán nebezpečný odpad.