Aktivity Komunitního centra Židlochovice

21. 9. 2020

Komunitní centrum Židlochovice je víceúčelové zařízení, jehož posláním je poskytovat sociální poradenství a různorodé aktivizační služby přímo v místě či v terénu s důrazem na řešení nepříznivých sociálních situací.

Aktivity Komunitního centra jsou zaměřeny
na všestrannou pomoc rodině. Nabízíme zde aktivity pro trávení volného času dětí, rodičů
a prarodičů. Podporujeme všestranný rozvoj dětí
a jejich socializaci, posilujeme mezigenerační vazby. Pomáháme zlepšit postavení rodiny ve společnosti.

 

Aktivity Komunitního centra:

 • Hlídání dětí– nabídka je založena především na hlídání dětí rodičům, kteří nemají kam umístit dítě v době, kdy si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti.
 • Klub maminek– setkávání nejen pro maminky na mateřské či rodičovské dovolené ale i pro rodiče dětí, kteří z různých důvodů nenavštěvují jiná předškolní zařízení.
 • Zpívánky– kroužek je zaměřen na hudební a pohybové činnosti, lidové písně a tanečky.
 • Pastelka– kroužek je zaměřen nejen na malování, modelování, stříhání, ale i na míčové
  a stolní hry.
 • Doučování – doučování dětí, pomoc s domácími úkoly.
 • Veselý háček– v kurzu se seznámíte s jednoduchou a přitom velmi moderní technikou háčkování.
 • Cviční pro seniory– cvičení vychází z kombinace protahovacích a posilovacích cviků.
 • Tanečky (nejen) pro seniory– k tanci a poslechu bude hrát živá hudba.

V rámci Komunitního centra nabízíme i poradenské služby:

 • Poradna Židlochovice  – poskytuje poradenské služby zaměřené na děti, dospívající a jejich rodiče, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. Můžete se na nás obrátit s tématy jako je zneužívání návykových látek, obtíže ve výchově, duševní nepohoda nebo narušené vztahy v kolektivu.
 • Diakonie ČCE
 • Zdenek Choura– trénování paměti
 • Unie pečujících
 • Práh Jižní Morava
 • Celzus– Dluhová poradna
 • Pobočný spolek zdravotně postižených BrněnskaŽidlochovicko
 • Tyfloservis– služby jsou určeny lidem od 15 let, kteří mají potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí.
 • Persefona– poskytuje pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let.

Veškeré aktivity včetně poradenských služeb jsou zdarma.

Provozní doba Komunitního centra

Pondělí – čtvrtek od 7.30 – 17.00 hodin, pátek od 7.30 – 15.00 hodin, změna provozní doby je možná dle individuální domluvy.

Bližší informace vám rádi sdělíme na telefonním čísle 737 748 410.