Úřad

Drážní úřad – Veřejná vyhláška – Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení „Výstavba odbočky Rajhrad“

7. 9. 2020

Logo Vojkovice

Od: Drážní úřad

Drážní úřad – Veřejná vyhláška – Oznámení pok...

Vyvěšeno dne: 7. 9. 2020

Sejmuto dne: 23. 9. 2020