Hlášení MR 7. 9. 2020

7. 9. 2020

Vodárenská Akciová Společnost a.s. oznamuje, že dnes probíhá v rámci údržby odkalování vodovodní sítě a proto může docházet ke krátkodobému poklesu tlaku vody.