Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření – č.j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN