Novinky

Rybník Šejba se začíná hlásit o řádnou údržbu

2. 9. 2020

Rybník , který prošel v roce 2011 až 2012 revitalizací, začíná vykazovat potřebu intenzívní údržby. Nadprůměrné dešťové srážky v měsíci  květnu a červnu letošního roku, výrazně pomohly náletových dřevinám ať již v okolí rybníka nebo v rybníku samém.

Kořeny náletových dřevin , v návodní straně hráze rybníka, který je zpevněn lomovým kamenem uloženým do  paty ve dně vodního díla, začínají stabilitu kamenné hráze výrazně narušovat.

Ne jinak je tomu v nátoku do rybníka a odtoku z požeráku.

Jelikož v poslední době, vlivem zanešení prostoru před nátokem do rybníka, natékalo do retenčního prostoru malé množství vody, musel být prostor silně zanešený naplaveninami a náletovými dřevinami  22.srpna vyčištěn pásovým bagrem. Velký podíl na zanešení nátoku mají zvýšené průtoky v řece Šatavě v měsících květnu a červnu t.r.

 

Karel Klein

 

Fotka Fotka Fotka Fotka