Hlášení MR 12. 10. 2020

12. 10. 2020

Kominictví Anděl bude provádět v úterý 13. 10. 2020 čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.. Cena 500,- Kč zahrnuje vyčištění komínu a vystavení dokladu o kontrole spalinové cesty. Zpráva je platná na 12 měsíců. Kontrolu komínu lze objednat na telefonním čísle 732 372 268 nebo na emailu:kominictviandel@gmail.com.