Hlášení MR 29. 10. 2020

29. 10. 2020

Dne 4. listopadu 2020 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů. Tento nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2020, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora v době od 16:00 do 18:00 hodin
———————————————————————————————————————————————————————————–
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 10. 11. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hod. v ulici Brněnská od Židlochovic po č.p. 268.
Dále bude přerušena dodávka el. energie12. 11. 2020 v době od 11.00 do 15.00 hod. v areálu koupaliště a na parc.č. 483/29 – zahrádky směr Židlochovice.