Mimořádné hlášení MR 15. 10. 2020

15. 10. 2020

PROTIPOVODŇOVÁ KOMISE OBCE VOJKOVICE NEDOPORUČUJE OBČANŮM VYCHÁZKY KOLEM VOJKOVICKÉHO NÁHONU, K VOJKOVICKÉMU JEZU A KOLEM ODLEHČOVACÍHO RAMENE OD JEZU K ŘECE SVRATCE. NA BŘEZÍCH SE NACHÁZEJÍ VZROSTLÉ STROMY, JEJICHŽ KOŘENOVÝ SYSTÉM JE NÁSLEDKEM ZVÝŠENÉHO PRŮTOKU SILNÉ PODMÁČEN. DŮSLEDKEM TOHO BY MOHLO DOJÍT K JEJICH VYVRÁCENÍ. V NEJBLIŽŠÍCH HODINÁCH BY HLADINA ŘEKY SVRATKY I VOJKOVICKÝ NÁHON MĚLY KULMINOVAT A HLADINA ŘEKY BY SE POSTUPNĚ MĚLA VRACET DO NORMÁLU.