Mobilní sběr nebezpečných odpadů

21. 10. 2020

Dne 4. listopadu 2020 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů. Níže uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2020, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavená od 16. 00 do 18.00 hodin.

Podrobné informace a seznam odebíraných odpadů.