Řeka Svratka opět vycenila zuby

21. 10. 2020

Ve dnech 14. až 16. října 2020 nám příroda vyslala vzkaz, že povodně nezmizely z mapy světa. Ve čtvrtek byl vyhlášen II. stav povodňové aktivity (stav pohotovosti) jak na řece Svratce ve Vojkovicích , tak i v Židlochovicích. Ve Vojkovicích je vyhlašován při výšce hladiny 300 cm na hlásném profilu umístěném na středovém pilíři mostu přes řeku Svratku.

V Židlochovicích při 300 cm na hlásném profilu , který se nachází 50 m pod mostem na pravém břehu nebo při průtocích 108 m3 /s.

III. stupeň SPA (stav ohrožení) byl vyhlášen na obou místech rovněž 14. října. Naštěstí relativně příznivým úhrnem dešťových srážek ať již v povodí Svratky, tak i Svitavy v následujících dnech, a manipulací na vodních nádržích Brno ,Vír, Křetínka, dne 15.10.2020 cca kolem 10 hodin hladiny kulminovaly a nastal pozvolný pokles průtoků.

Nyní je pátek 16.10.2020, 15:10 hodin a stav hladin je následující:

Hlásný profil Vojkovice:  260 cm – I.SPA – bdělost

Hlásný profil Židlochovice: 289 cm – I.SPA – bdělost

Po celou dobu se povodňové komisi ve Vojkovicích dařilo velice dobře komunikovat s dispečinkem Povodí Moravy s.p. a získávat relevantní informace pro zajištění případných protipovodňových opatření.

Děkuji všem členům povodňové komise, ale zejména panu Bedřichu Mackovi ml., který zajišťoval hlídkovou povodňovou službu a rozhodně se ze středy na čtvrtek nevyspal.

 

Karel Klein